คลังสินค้า

  • ขนาด 300 – 3000 ตรม.
  • รับน้ำหนักได้สูงสุด 3 ตัน/ตรม.
  • ถนนคอนกรีตแอสฟัลท์ กว้าง 19 เมตร

ห้องเก็บของ

  • ขนาด 15 – 192 ตรม.
  • เหมาะสำหรับเครื่องใช้ เฟอร์นิเจอร์ สต๊อกสินค้า เอกสารสำนักงาน และอื่นๆ

คลังสินค้า / โชว์รูม

โครงการในอนาคต

บริการ

พีทีเอช แวร์เฮ้าส์

บริการโกดังให้เช่า

  • โรงงานขนาดเล็ก ขนาด 800 ตารางเมตร
  • โกดังขนาดเล็ก (2 ชั้น) ขนาด 336 ตารางเมตร
  • โกดังขนาด 600 – 3000 ตารางเมตร
  • ห้องเก็บของให้เช่า 15 – 192 ตารางเมตร
  • บริการรับฝากและกระจายสินค้า

บริการรับฝากและกระจายสินค้าร่วมกับพันธมิตร

พีทีเอช แวร์เฮ้าส์ บริการโกดังให้เช่า สะดวก ปลอดภัย

เชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม สาธารณูปโภคพร้อม

ช่องทางการติดต่อ

พีทีเอช แวร์เฮ้าส์

รูปโครงการ

พีทีเอช แวร์เฮ้าส์

อัพเดทราคาน้ำมัน

พีทีเอช แวร์เฮ้าส์

แผนที่

พีทีเอช แวร์เฮ้าส์